För att bättre förstå hur ert elanvändande påverkar er elräkning, tänkte vi ge en enkel

förklaring till vad siffrorna på våra nya elcentraler betyder och hur ni kan använda denna information för att minska era elkostnader.

  1. Totalförbrukning (kWh): På elmätaren ser ni ett tal som visar hur mycket el som har

förbrukats totalt sedan mätaren installerades. Denna siffra, uttryckt i kilowattimmar (kWh),

ökar allt eftersom vi använder el. Tänk på det som odometern i en bil som visar hur långt ni har rest.

  1. Momentanförbrukning (kW): Nedanför totalförbrukningen ser ni en annan siffra som

visar hur mycket el som används just i detta ögonblick, mätt i kilowatt (kW). Detta kan liknas vid bilens hastighetsmätare som visar hur snabbt ni kör. På bilden visas “0.4” kW, vilket innebär en effektanvändning om 400 watt.

Hur påverkar detta din kostnad?

Låt oss säga att mätaren visar en momentanförbrukning på 0.4 kW. Om denna förbrukning

hålls konstant under en timme, motsvarar det en energiförbrukning på 0.4 kWh. Med ett elpris på 1,9 kr/kWh kostar detta 0,76 kr för just den timmen.

Ladda ner