Bredband

Idag kan du välja mellan Comhem via ditt Comhem-uttag i lägenheten eller Sundbybergs Stadsnät via nätverks-uttaget som oftat finns i den hallen. Saknar du ett Comhem-uttag kan det bero på att du bor i ett av de få 1:or som inte var försedd med detta. I annat fall kontakta A200.

Varje lägenhet skall ha en stadsnätsbox som skall vara kopplad till Bredbands-uttaget från Sundbybergsnät. Dessa kommer att under våren 2018 levereras ut till alla som inte ännu fått en sådan. Denna tillhör lägenheten så det är viktigt att den inte skadas eller tas med i eventuell flytt.

Porttelefoner

Varje port samt garageportarna är kopplade till så kallade porttelefoner där dina besökare kan ringa till din hemtelefon eller mobil för att bli insläppt. Var noga med att ta reda på ifall det är ett faktist besök till dig så du inte släpper in obehöriga. För att koppla din telefon till portelefonen Kontakta A200

TV

Från Comhem har alla ett basutbud av kanaler som ingår i avgiften. Du behöver ingen digitalbox i dagsläget och vill du ha fler kanaler kan du kontakta Comhem eller annan leverantör från t ex. Sundbybergs Stadsnät

Comhem har stängt ner det analoga nätet den 8 September 2020.
Läs mer på comhem