Brandskyddet hemma!

Brandvarnare / Branddetektorer

Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Placering:

Brandvarnare placeras i taket, helst mitt i ett rum, en halv meter från vägg eller ventilationsöppningar. Om du enbart har en, så placeras den mitt i lägenheten, exempelvis i hallen. Skaffar du fler, så placerar du en i varje sovrum.

Kontroll och skötsel:

Testa brandvarnaren vid dessa tillfällen:
– en gång i månaden
– när du precis har satt upp den
– när du precis har bytt batteri på den
– när du har varit bortrest en längre tid
– när du har rengjort den

Många brandvarnare har idag 10 års batterier inbyggda. Om den brandvarnare du skaffar kräver batteribyte, så är det vettigt att skapa en tradition förknippad med batteribyte, exempelvis Lucia eller liknande.

Brandfilt

Brandfilten är en billig och enkel släckhjälp av mindre bränder. Den hjälper med att minska spridningen av en brand som uppstått. Försök få tag i en brandfilt som är 120X180 cm. Filten placeras över en eld för att kväva den.

Placering:
Förvara brandfilten helst i eller nära köket. Den är ett väldigt bra hjälpmedel för att släcka bränder som startar på spisen.

Brandsläckare

Brandsläckare borde vara det första man införskaffar till sitt nya hem. Pulveroch skumsläckare är de bästa allroundsläckarna.

Ladda ner