Föreningens egna blanketter för

  • Autogiro
  • Fullmakt
Autogiro
Fullmakt

På Bostadsrätternas hemsida hittar ni blanketter för (externa länkar)

  • Andrahandsansökan
  • Fullmakt
  • Medlemskap (ansökan)
  • Ombyggnad av lägenhet (ansökan)
  • Överlåtelseavtal för bostadsrätt

https://www.bostadsratterna.se/medlemsformaner/blanketter

Andrahandsansökan

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.
Ladda ner

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din bostadsrättsförenings stadgar vad som gäller för fullmakter.
Ladda ner

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåv och arv.
Ladda ner

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen.
Ladda ner

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.
Ladda ner