Terränglöparen 9 har ett stort varmgarage och under renoveringen kommer stora ytor att behövas för att en säker och kostnadseffektiv renoveringen ska vara möjlig.

I vanliga fall så töms hela garaget på bilar under en så omfattande renovering och boende får själva hitta en parkering, men styrelsen och A200 har lyckats få till ett avtal som gör att bilar med avtal i största möjliga mån kommer kunna vara kvar i garaget under renoveringstiden. Ingen har en fast parkering och parkeringarna kommer att behöva flyttas runt.