I enlighet med tidigare kommunikation kommer föreningen vidarefakturera förbrukad el baserat på uppmätt förbrukning i föregående månad (Januari i detta fall).

Samma betalningsrutiner gäller som vid betalning av avgift.

Fakturan ska betalas senast enligt angivet datum som du finner på avin.