Som många säkert märkt fungerar inte belysningen längs gångvägen som går upp mot Terränglöparen från Hallonbergen centrum. Enligt avtal från ombildningen sträcker sig föreningens tomt endast någon halvmeter från fasaden och gångbanan med belysningen ägs inte av föreningen.

Föreningen tillhör en samfällighet tillsammans med Kompassen, Förvaltaren och Balder och gångbanan med belysningen i fråga är en del av den samfälligheten. Samfälligheten förvaltas av ett driftbolag och vår förening har vid flera tillfällen påtalat att belysningen inte fungerar, bland annat via vår förvaltning men också i form av felanmälan som skickats via mail och som har följts upp med telefonsamtal och ytterligare mail.

Eftersom problemet inte är löst har det vid några tillfällen tagits upp som en punkt på samfällighetens styrelsemöte, där vi brukar representera vår förening med minst en representant. Driftbolaget har försökt lösa problemet men har inte lyckats få access till elcentralen som ägs av Förvaltaren; kommunen har skickat runt ansvarig på driftbolaget till olika instanser, bland annat Vattenfall som uppger att de kräver ett ärende från kommunen för att öppna – rundgång!

På styrelsemötet för samfälligheten igår (6/12) påtalade Rolf, Gustav och Bosse att de nu gått ett antal år utan att belysningen åtgärdats. Kompassens ordförande fick under mötet ett telefonnummer till ansvarig person inom kommunen som de anser ska kunna ordna så att driftbolaget får access. Rolf, Gustav och Bosse uppmanande även kommunen att ta ett mer aktivt ansvar då ärendet hela tiden fastnar hos dem – tjänstemän på kommunen har ju exempelvis felaktigt hänvisat tillbaka ärendet till vår förening!

Nu håller vi tummarna för att kommunen och driftbolaget hjälps åt så att problemet äntligen blir löst.