Renovering av balkongerna kommer att starta vecka 10. Berörda hus under första etappen är hus 1, portarna 11-13 och hus 2, portarna 83-93.
Balkongerna behöver tömmas på alla saker så att Lawab kan arbeta där.

Arbete som ska utföras:
Nedmontering av fasadskivor samt att montera dit nya fasadskivor.

Efter nedmontering ersätts de med liknande till färg och utseende.

Lawab kommer att bygga ställningar på utsidan så access sker utifrån till era balkonger. Ni behöver alltså inte tänka på nycklar eller att vara hemma för att öppna.