Asbestsanering ska utföras på balkongerna.

Plocka bort alla möbler, kylskåp, lösa hyllor och liknande. Även trätrall på golvet måste bort.

Under arbetet på balkongen får man INTE öppna balkongdörren!

Arbete som ska utföras:

  • Nedmontering av fasadskivor samt att montera dit nya fasadskivor. Allt arbete
  • kommer att ske från utsidan via ställning. Inget arbete kommer att ske inifrån lägenheten.
Avisering