Arbeten med tätskikt kommer att ske under helgen v27. Detta för att tidplanen ska hållas nästa vecka.