Den här veckan startar arbeten i undercentralen. Varm och kallvatten kommer att fungera som vanligt framöver, men det kommer inte att finnas någon värme i elementen under hela september.

Ladda ner