Vi har aviserat ett flertal gånger om att altanerna måste tömmas omgående. Det har trots detta inte skett.

Ni behöver tömma altanen på saker då arbete kommer utföras.

Senaste datum för tömning är torsdagen den 6 januari 2022.

Om detta inte är gjort kommer det att medföra extra kostnader för projektet och dessa kostnader kan komma att krävas av boende som inte åtgärdat.