I nästa vecka (V15) måsta alla bilar utanför hus 4, 5 och 6 i garaget vara flyttade. Bilarna ska ställa sig på den ny asfalterade ytan.

Ladda ner